Algemene
Voorwarden

m e l e c t r o         TEL:  06-26 032 799

ARTIKEL 2:

OFFERTES

2.1 Alle offertes, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

2.2 De offerte voor werk dat naar verwachting € 1.000,- te boven zal gaan wordt schriftelijk in tweevoud of langs elektronische weg gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Het offerte wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst.

2.3 De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het offerte door de cliënt mogelijk te maken.

TEL:  06-26 032 799    OF MAIL ONS:

OVER ONS
A&U Melectro
KvK:17163893
BTW:NL002251955B46 
BANK:NL53ABNA0459059963
ADRES:​ Kastanjelaan 20,
5342 XM, Oss
TEL: 06-26 032 799